Політика конфіденційності / Оферта
Політика конфіденційності / Оферта
  1. Загальні положення
1.1. Дана оферта (далі – «Оферта») є офіційною пропозицією Фізичної особи-підприємця Лебедєва Олександра Євгенійовича, який діє відповідно до чинного законодавства України (запис в ЄДР про проведення державної реєстрації №24800000000052906 від 13.01.2006 р.) (ІПН 2504412358), (далі - «Продавець»), укласти Публічний договір роздрібної купівлі-продажу товарів на відстані (далі - «Договір») на інтернет-сайті «https://invino.ua», (далі - «Інтернет-сайт»).
1.2. У цій Оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають наступне значення:
«Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем цей Договір на умовах, викладених нижче.
«Замовлення» - комплекс дій Покупця, що складається з: обрання товару(ів), поміщення товару(ів) у кошик, зазначення Покупцем усіх необхідних даних та натискання на кнопку «Підтвердити замовлення» на сторінці invino.ua/menu/ Інтернет-сайту, автоматичного переходу на наступну сторінку Інтернет-сайту, а також, у випадку обрання способу розрахунків «Кредитна карта / Дебетова карта (LIQPAY)» на сторінці invino.ua/menu Інтернет-сайту, зазначення усіх необхідних платіжних реквізитів даних та здійснення оплати.
«Товар» - об'єкт угоди сторін, який був придбаний Покупцем у Продавця шляхом здійснення Замовлення.
«Інтернет-магазин» - розділ «Меню» Інтернет-сайту, призначений для здійснення роздрібної купівлі-продажу товарів на підставі ознайомлення Покупця з основними характеристиками та описом товарів, що пропонуються для придбання.
1.3. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем цієї Оферти (акцептом) та моментом укладення цього Договору вважається момент здійснення Замовлення Покупцем.


2. Предмет договору
2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар(и), а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар(и) на умовах зазначених у цьому Договорі.
Цей Договір регулює роздрібну купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:
• добровільний вибір Покупцем Товару(ів) в Інтернет-магазині;
• самостійне оформлення Покупцем Замовлення на Інтернет-сайті;
• обрання способу отримання (доставки) та оплати вартості Товару(ів);
• здійснення оплати вартості Товару(ів) та їх доставки;
• обробку Замовлення, надіслання та передання Товару(ів) у власність Покупця.


3. Порядок оформлення замовлення
3.1. Покупець має право оформити Замовлення на будь-який товар, представлений в Інтернет-магазині і який є у наявності, через функцію «Кошик».
3.2. Продавець має право відмовитися від обробки Замовлення та надіслання Товару(ів) Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час здійснення Замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.


4. Ціна товару, спосіб, строки та порядок розрахунків, вартість та спосіб отримання замовлення
4.1. Ціни на товари визначаються Продавцем самостійно та вказані в Інтернет-магазині.
4.2. Ціни на товари можуть змінюватись Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку та інших факторів, які впливають на ціноутворення. При цьому ціна Товару(ів), вартість якого(их) оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.
4.3. Здійснюючи Замовлення Покупець має можливість обрати один з запропонованих Продавцем на сторінці invino.ua/menu Інтернет-сайту способів оплати. Обираючи відповідний спосіб оплати Товару(ів) Покупець погоджується з порядком та строком здійснення платежу, а також вартістю послуг (розміром комісії) відповідної платіжної системи або оператора.
4.4. Здійснюючи Замовлення Покупець має можливість обрати один з запропонованих Продавцем на сторінці invino.ua/menu Інтернет-сайту способів отримання відповідного Замовлення. Обираючи спосіб отримання Замовлення шляхом доставки, Покупець приймає на себе зобов'язання сплатити зазначену під час здійснення доставки Замовлення її вартість.
4.5.Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).
4.8. Продавець залишає за собою право скасувати будь яке Замовлення Покупця якщо останнім не здійснено часткової або повної передоплати вартості Товару(ів).


5. Права та обов'язки Сторін
5.1. Продавець зобов'язаний:
5.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.
5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.
5.2. Продавець має право:
5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.
5.3 Покупець зобов'язується:
5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.
5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.


6. Відповідальність сторін
6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.
6.2. Продавець не несе відповідальності за:
6.2.1. за незначні розбіжності кольорової гами Товару(ів), що може відрізнятися від зображення Товару(ів) в Інтернет-магазині
6.2.2. за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при здійсненні Замовлення;
6.2.3. за затримку і перебої в обробці Замовлення, надіслання та передання Товару(ів), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою контролю Продавця;
6.2.4. за незаконні дії, здійснені Покупцем під час здійснення Замовлення.
6.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями третім особам або їх майну. Продавець не несе відповідальності за правильність зазначених під час здійснення Замовлення даних Покупця, наслідки несвоєчасного оновлення Покупцем таких даних.
6.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього Договору протягом строку існування відповідних обставин. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний та непередбачений характер та які об'єктивно унеможливлюють виконання передбачених цим Договором зобов'язань.


7.Інші умови
7.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.
7.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.
7.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.


8. Порядок повернення товару належної якості
8.1. Товар(и) можливо повернути (обміняти) тільки у випадку, якщо вони виявились неналежної якості, в тому числі, але не виключно, якщо їх зовнішній вигляд не відповідає необхідному, порушені терміни придатності, а також є органолептичні зауваження (на що необхідний експертний висновок).
8.2. За умови ж якщо товар є належної якості, то відповідно до Додатку №3 до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994№172 «ПЕРЕЛІК товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню)» він не підлягає поверненню чи обміну.


9. Термін дії договору
9.1. Цей Договір діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.
9. 2. Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін та і інших випадках, передбачених даним Договором і чинним законодавством України.
Про компанію
Сервіси / Послуги
Салони вин
Мироносицька, 54
ПН — НД
10:00 — 20:00
+38 (050) 402 42 46
Культури, 13
ПН — НД
10:00 — 21:00
+38 (050) 343 52 56
Підписатися на розсилку
м. Харків
Бар
ВТ — НД
12:00 — 21:00
м. Харків